Dimension W

Dimension W ()

Dimension W Năm 2036, sự tồn tại của chiều không gian thứ 4 đã được chứng minh.Cũng như chiều không gian “X,” “Y,” và “Z”, nó được gọi là “W”.Thiết bị cảm ứng điện từ xuyên qua chiều không gian được gọi là “Coil”,được tạo ra để khai thác nguồn năng lượng vô tận từ […]
(1 lượt, đánh giá: 10 trên 10)
Dimension W

Phút 78 Lượt xem

Dimension W
Thông tin phim
Diễn viên
Trailer
Hình ảnh
  • Chất lượng: HD
  • Chú ý: None
  • Đạo diễn: N/A
  • Nhà sản xuất: N/A
Chưa có thông tin về diễn viên của bộ phim này
Bình luận
Từ khóa: N/A