K: Return of Kings [SS2]

K: Return of Kings [SS2] ()

K: Retu of Kings K-Project Sequel | KProject | K Project | K 2nd Season | K RETURN OF KINGS K- Phần 2. Tại Nhật Bản lúc hiện đại, nơi mà lịch sử chồng chéo mọi thứ với thực tế. Có, bảy Vua lớn mạnh cùng tồn tại. Cùng với những người cùng dòng họ […]
(1 lượt, đánh giá: 10 trên 10)
K: Return of Kings [SS2]

Phút 226 Lượt xem

K: Return of Kings [SS2]
Thông tin phim
Diễn viên
Trailer
Hình ảnh
  • Chất lượng: HD
  • Chú ý: None
  • Đạo diễn: N/A
  • Nhà sản xuất: N/A
Chưa có thông tin về diễn viên của bộ phim này
Bình luận
Từ khóa: N/A